RentBuy
Property Type
Min Price
to
Max Price
Min Price
to
Max Price
Min Size
to
Max Size
Any
Filters
  • Da Nang
  • Ha Noi
  • Ho Chi Minh
More Filters
Views
Include
  1. Residential Properties>
  2. Da Nang>
  3. Ngu Hanh Son

Featured Properties For Rent In Ngu Hanh Sonsee all properties >>

₫ 96 Million / tháng

Diện tích sàn 1,000'SFA 700'

₫ 99 Million / tháng

Diện tích sàn 1,100'SFA 600'

₫ 25 Million / tháng

SFA 120'

₫ 4.5 Million / tháng

SFA 40'

Các bất động sản bán nổi bật trong Ngu Hanh Sonxem tất cả các bất động sản >>

₫ 26 Billion

SFA 620'

₫ 7 Billion

Diện tích sàn 372'SFA 124'

₫ 20.9 Billion

Diện tích sàn 330'SFA 182'

₫ 5.95 Billion

SFA 80'

Residential Index Toà nhà trong Ngu Hanh Son (Trang 1)