RentBuy
Property Type
Min Price
to
Max Price
Min Price
to
Max Price
Min Size
to
Max Size
Any
Filters
  • Da Nang
  • Ha Noi
  • Ho Chi Minh
More Filters
Views
Include
  1. Residential Properties>
  2. Da Nang>
  3. Son Tra

Featured Properties For Rent In Son Trasee all properties >>

₫ 10 Million / tháng

Diện tích sàn 73'SFA 80'

₫ 10 Million / tháng

SFA 80'

₫ 10 Million / tháng

SFA 60'

₫ 13 Million / tháng

SFA 80'

Các bất động sản bán nổi bật trong Son Traxem tất cả các bất động sản >>

₫ 4.6 Billion

SFA 74'

₫ 12.7 Billion

SFA 450'

₫ 3 Billion

SFA 120'

₫ 6.8 Billion

SFA 107'

Residential Index Toà nhà trong Son Tra (Trang 1)