Hỏi thăm về bài đăng này

Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.

Xin lưu ý rằng OneDay chỉ gửi yêu cầu của bạn đến đại lý hoặc chủ nhà đã đăng tải tài sản.

bán nhanh lô đất Phường Thành Nhất _3
₫ 890 triệu
Trước thuế 95
Cập nhật mới nhất18 Th11 2022

Đã đăng bởi

Nguyễn Mỹ Phượng

Người dùng đã xác minh

Đã đăng ký từ Th10 2022

Các bài đăng khác bởi người dùng này (7)

Preloader animation