Hỏi thăm về bài đăng này

Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.

Xin lưu ý rằng OneDay chỉ gửi yêu cầu của bạn đến đại lý hoặc chủ nhà đã đăng tải tài sản.

Mình cần Bán Lô đất Nhơn Hoà Xuân _3
₫ 3,15 tỷ
Trước thuế 150
Cập nhật mới nhất28 Th07 2022

Đã đăng bởi

Thịnh Tài

Người dùng đã xác minh

Đã đăng ký từ Th07 2022

Các bài đăng khác bởi người dùng này (4)

Preloader animation