Hỏi thăm về bài đăng này

Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.

Xin lưu ý rằng OneDay chỉ gửi yêu cầu của bạn đến đại lý hoặc chủ nhà đã đăng tải tài sản.

NỀN MẶT TIỀN ĐƯỜNG LÝ BÔN - BÌNH KHÁNH _3
₫ 2,7 tỷ
Trước thuế 101
Cập nhật mới nhất17 Th10 2022

Đã đăng bởi

Thư Huỳnh

Người dùng đã xác minh

Đã đăng ký từ Th10 2022

Các bài đăng khác bởi người dùng này (8)

Preloader animation