Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Cầu Giấy

Các bất động sản bán nổi bật trong Cầu Giấyxem tất cả các bất động sản >>

₫ 6,6 tỷ

SFA 70'

₫ 6,8 tỷ

SFA 50'

₫ 13,8 tỷ

SFA 43'

₫ 2,6 tỷ

SFA 20'

Residential Index Toà nhà trong Cầu Giấy (Trang 1)