Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Đống Đa

Các bất động sản bán nổi bật trong Đống Đaxem tất cả các bất động sản >>

₫ 3 tỷ

SFA 30'

₫ 2,6 tỷ

SFA 20'

₫ 2,85 tỷ

SFA 26'

₫ 4,76 tỷ

SFA 35'