Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Hà Đông

Các bất động sản bán nổi bật trong Hà Đôngxem tất cả các bất động sản >>

₫ 1,5 tỷ

SFA 37'

₫ 1,65 tỷ

SFA 36'

₫ 1,4 tỷ

SFA 40'

₫ 2,29 tỷ

SFA 104'