Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Hoàng Mai

Các bất động sản bán nổi bật trong Hoàng Maixem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,3 tỷ

SFA 40'

₫ 2,3 tỷ

SFA 25'

₫ 1,5 tỷ

SFA 41'

₫ 3,2 tỷ

SFA 40'