Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Tây Hồ

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Tây Hồxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,9 triệu / tháng

SFA 40'

₫ 12 triệu / tháng

SFA 80'

Các bất động sản bán nổi bật trong Tây Hồxem tất cả các bất động sản >>

₫ 7,5 tỷ

SFA 51'

Residential Index Toà nhà trong Tây Hồ (Trang 1)