Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Từ Liêm

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Từ Liêmxem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,4 triệu / tháng

SFA 30'

₫ 3,8 triệu / tháng

SFA 40'

₫ 3 triệu / tháng

SFA 30'

₫ 3,2 triệu / tháng

SFA 25'

Các bất động sản bán nổi bật trong Từ Liêmxem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,55 tỷ

SFA 135'

₫ 3,3 tỷ

SFA 15'

₫ 3,2 tỷ

SFA 30'

₫ 3,1 tỷ

SFA 33'