Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Ba Đình>
  4. Giảng Võ

Các bất động sản bán nổi bật trong Giảng Võxem tất cả các bất động sản >>

₫ 1,45 tỷ

SFA 45'

₫ 2,9 tỷ

SFA 25'

₫ 2,48 tỷ

SFA 55'

₫ 3,6 tỷ

SFA 33'