Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. 9>
  4. Long Truong

Các bất động sản bán nổi bật trong Long Truongxem tất cả các bất động sản >>

₫ 56 tỷ

SFA 4,100'

₫ 3,25 tỷ

SFA 70'