Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Hải Châu>
  4. Thạch Thang

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Thạch Thangxem tất cả các bất động sản >>

₫ 7,5 triệu / tháng

SFA 70'

₫ 7,5 triệu / tháng

SFA 64'

₫ 7 triệu / tháng

SFA 77'

₫ 7 triệu / tháng

SFA 80'