Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Hải Châu>
  4. Thạch Thang

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Thạch Thangxem tất cả các bất động sản >>

₫ 9,5 triệu / tháng

SFA 64'

₫ 12 triệu / tháng

SFA 64'

Các bất động sản bán nổi bật trong Thạch Thangxem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,6 tỷ

Diện tích sàn 63'SFA 120'

₫ 2,2 tỷ

Diện tích sàn 25'SFA 50'

₫ 3,5 tỷ

Diện tích sàn 50'SFA 200'

₫ 15,5 tỷ

Diện tích sàn 94'SFA 360'