Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Đống Đa>
  4. Trung Tự

Các bất động sản bán nổi bật trong Trung Tựxem tất cả các bất động sản >>

₫ 26 tỷ

SFA 90'

₫ 5,42 tỷ

SFA 32'