Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Thanh Khê>
  4. Vĩnh Trung

Các bất động sản bán nổi bật trong Vĩnh Trungxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2 tỷ

SFA 80'

₫ 3,65 tỷ

SFA 170'

₫ 2,8 tỷ

Diện tích sàn 40'SFA 80'

₫ 2,69 tỷ

SFA 40'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Vĩnh Trung (Trang 1)