RentBuy
Property type
Min Price
to
Max Price
/month
Min Price
to
Max Price
/night
Min Price
to
Max Price
Min Size
to
Max Size
Any
Filters
 • Da Nang
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
More Filters
Views
Include
 1. OneDay>
 2. Residential>
 3. House>
 4. Buy>
 5. Khanh Hoa>
 6. Nha Trang

Find All Nha Trang House For Sale

Hot properties in Nha Trang

 • House for sale on Luong Dinh Cua street, Ngoc Hiep ward, Nha Trang, priced at 1.85 billion _0

  đ 1.85 Billion

  Net 63

 • Land for sale Hon Sen Vinh Hoa Nha Trang near Trieu Quang Phuc street _0

  đ 2.45 Billion

  Net 64

 • CODE 62. TTTP house for sale right at MA VONG, LE HONG PHONG ALley _0

  đ 1.25 Billion

  Net 23

 • CODE 979: OWNER QUICKLY SELLS HOUSE NEAR SON THUY MARKET, NGO TO. _0

  đ 2.45 Billion

  Net 58

House Properties For Sale In Nha Trang

21
Net 63
Khánh HòaNha TrangNgọc HiệpLương Định Của

Lê Quý

đ 1.85 Billion

Updated on 17 Th04 2024

Studio
Net 64
Khanh HoaNha TrangVinh HaiTrieu Quang Phuc

Lê Quý

đ 2.45 Billion

Updated on 07 Apr 2024

11
Net 23
Khánh HòaNha TrangPhước TânTỉnh Khánh Hòa

đ 1.25 Billion

Updated on 28 Th02 2024

21
Net 58
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhướcNgô Đến

đ 2.45 Billion

Updated on 23 Th02 2024

32
Net 69
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 3.8 Billion

Updated on 15 Th02 2024

32
Net 69
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 3.8 Billion

Updated on 15 Th02 2024

1
Net 80
Khánh HòaNha TrangVĩnh LươngĐường Quốc lộ 1A

Phạm anh vũ

đ 790 Million

Updated on 16 Th01 2024

2
Net 55
Khánh HòaNha TrangPhước HảiĐường Văn Tiến Dũng

Phạm anh vũ

đ 1.98 Billion

Updated on 11 Th01 2024

32
Net 52
Khánh HòaNha TrangVĩnh HảiDương Hiến Quyền

Thanh Đặng

đ 2 Billion

Updated on 27 Th12 2023

32
Net 48
Khánh HòaNha TrangPhước HảiĐường Văn Tiến Dũng

Thanh Đặng

đ 2.8 Billion

Updated on 27 Th12 2023

22
Net 65
Khánh HòaNha TrangVĩnh HảiDương Hiến Quyền

Lương Văn Phúc

đ 2.8 Billion

Updated on 27 Th12 2023

22
Net 65
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2.8 Billion

Updated on 27 Th12 2023

32
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh HảiĐường Hồ Sĩ Dương

Thanh Đặng

đ 1.9 Billion

Updated on 26 Th12 2023

32
Net 48
Khánh HòaNha TrangPhước HảiĐường Văn Tiến Dũng

Lương Văn Phúc

đ 2.8 Billion

Updated on 26 Th12 2023

32
Net 48
Khánh HòaNha TrangPhước HảiĐường Văn Tiến Dũng

Đăng Trang Lệ

đ 2.8 Billion

Updated on 26 Th12 2023

32
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 2.8 Billion

Updated on 25 Th12 2023

32
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2.8 Billion

Updated on 25 Th12 2023

Đăng Trang Lệ

đ 3 Billion

Updated on 25 Th12 2023

44
Net 59
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 3 Billion

Updated on 25 Th12 2023

Thanh Đặng

đ 2.45 Billion

Updated on 25 Th12 2023