RentBuy
Property type
Min Price
to
Max Price
/month
Min Price
to
Max Price
/night
Min Price
to
Max Price
Min Size
to
Max Size
Any
Filters
 • Da Nang
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
More Filters
Views
Include
 1. OneDay>
 2. Residential>
 3. House>
 4. Buy>
 5. Khanh Hoa>
 6. Nha Trang>
 7. Vinh Phuong

Find All Vinh Phuong House For Sale

Hot properties in Vinh Phuong

 • OWNER FOR SALE 2-STORY HOUSE IN MAI XUAN THUONG Canyon NEAR THE BEACH P.VINH HOA-NHA TRANG _0

  đ 3.8 Billion

  Net 69

 • OWNER FOR SALE 2-STORY HOUSE IN MAI XUAN THUONG Canyon NEAR THE BEACH P.VINH HOA-NHA TRANG _0

  đ 3.8 Billion

  Net 69

 • OWNER NEEDS TO QUICKLY BUY A 2-STORY HOUSE IN VINH HOA HON XEN AREA PRICE ONLY 2TY8 _0

  đ 2.8 Billion

  Net 65

 • 2-STORY HOUSE FOR SALE 1TUM ON DANG LO MOTOR ROAD, VINH HAI WARD _0

  đ 2.8 Billion

  Net 68

House Properties For Sale In Vinh Phuong

32
Net 69
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 3.8 Billion

Updated on 15 Th02 2024

32
Net 69
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 3.8 Billion

Updated on 15 Th02 2024

22
Net 65
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2.8 Billion

Updated on 27 Th12 2023

32
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 2.8 Billion

Updated on 25 Th12 2023

32
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2.8 Billion

Updated on 25 Th12 2023

Đăng Trang Lệ

đ 3 Billion

Updated on 25 Th12 2023

44
Net 59
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 3 Billion

Updated on 25 Th12 2023

Phạm anh vũ

đ 1.45 Billion

Updated on 25 Th12 2023

22
Net 58
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2.05 Billion

Updated on 22 Th12 2023

22
Net 58
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 2.05 Billion

Updated on 22 Th12 2023

32
Net 53
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 2 Billion

Updated on 22 Th12 2023

32
Net 53
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 2 Billion

Updated on 22 Th12 2023

33
Net 45
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Phạm anh vũ

đ 3 Billion

Updated on 20 Th12 2023

33
Net 98
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Lương Văn Phúc

đ 2.6 Billion

Updated on 19 Th12 2023

Đăng Trang Lệ

đ 2.6 Billion

Updated on 19 Th12 2023

32
Net 42
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngQuốc lộ 1A

Đăng Trang Lệ

đ 1.7 Billion

Updated on 14 Th12 2023

Studio
Net 62
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngĐường Nguyễn Lương Bằng

Lê Lâm Tú Quỳnh

đ 1.19 Billion

Updated on 09 Th12 2023

Phạm anh vũ

đ 1.58 Billion

Updated on 23 Th11 2023

Phạm anh vũ

đ 14.8 Billion

Updated on 14 Th11 2023

11
Net 68
Khánh HòaNha TrangVĩnh PhươngĐường Nguyễn Lương Bằng

Khải Nhân

đ 880 Million

Updated on 16 Th09 2023