Đăng ký

Số điện Thoại * :
+84
Hỗ trợ Whatsapp
Hỗ trợ Zalo
Tên * :
Mật Khẩu ưa Thích * :
Điều khoản và Điều kiện Đăng ký Thành viên
Điều khoản sử dụng OneDay

Bằng cách sử dụng Oneday hoặc đăng ký tài khoản, bạn đồng ý với các Điều khoản này.

OneDay ("OneDay" hoặc "QuanhĐây" hoặc "Dịch vụ") cung cấp danh sách tài sản, định giá tài sản, thông tin tài sản, dữ liệu thị trường và các dịch vụ quảng cáo được cung cấp thông qua URL www.oneday.com.vn hoặc www.oneday.com.hk (sau đây là " Trang web ”) cho phép bạn quảng cáo, ban hành, liệt kê các thuộc tính (" Danh sách "), duyệt qua Danh sách của người khác và giao tiếp điện tử với người khác. Oneday được sở hữu và điều hành bởi Oneday Group Ltd, một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam (“Oneday,” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Oneday có nhân viên, nhà thầu độc lập và đại diện ("Nhóm của chúng tôi"). Với tư cách là khách hàng của Dịch vụ hoặc đại diện của một tổ chức là khách hàng của Dịch vụ, bạn là “Thành viên” theo thỏa thuận này (hoặc “bạn”).

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản” hoặc “Điều khoản Sử dụng”) xác định các điều khoản và điều kiện mà bạn được phép sử dụng Oneday và cách chúng tôi sẽ xử lý tài khoản của bạn khi bạn là Thành viên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


TÀI KHOẢN

1. Điều kiện

Để sử dụng Oneday, bạn phải:

đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có thể giao kết hợp đồng;
hoàn tất quá trình đăng ký;
đồng ý với các Điều khoản; và
cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và cập nhật.

Bằng cách sử dụng Oneday, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê ở trên và rằng bạn sẽ không sử dụng Oneday theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. Oneday có thể từ chối dịch vụ, đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào và thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện bất cứ lúc nào.

ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH


2. Thời hạn

Thời hạn bắt đầu khi bạn đăng ký Oneday và tiếp tục miễn là bạn sử dụng Dịch vụ. Nhấp vào nút và nhập tên người dùng của bạn có nghĩa là bạn đã chính thức “ký” vào Điều khoản. Nếu bạn đăng ký Oneday thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho họ.


3. Đóng tài khoản của bạn

Bạn hoặc Oneday có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách đưa ra Thông báo cho bên kia. Chúng tôi có thể tạm ngưng Dịch vụ của chúng tôi đối với bạn bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do. Nếu chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn mà không có lý do, chúng tôi sẽ hoàn lại các khoản Tín dụng chưa sử dụng với mức giá theo tỷ lệ mà bạn đã thanh toán ban đầu. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc bồi hoàn cho bạn nếu có nguyên nhân, chẳng hạn như vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Sau khi chấm dứt, chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu được liên kết với nó, bao gồm cả các email của bạn khỏi Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong 12 tháng trở lên, chúng tôi có thể coi tài khoản của bạn là "không hoạt động" và xóa vĩnh viễn tài khoản cũng như tất cả dữ liệu được liên kết với nó. Các điều khoản nhất định dưới đây sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt.


SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH TRỊ

Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi đặt ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo với tư cách là người dùng Oneday. Một số do luật pháp quy định, một số theo lẽ thường (áp dụng với những người khác) và một số dựa trên kinh nghiệm gửi email của chúng tôi.


4. Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ Điều khoản nào bằng cách đăng Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi trên Trang web của chúng tôi và / hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trừ khi bạn chấm dứt tài khoản của mình trong vòng mười (10) ngày, các Điều khoản mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho mọi hoạt động sử dụng Oneday tiếp tục hoặc mới. Chúng tôi có thể thay đổi Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

5. Tài khoản và Mật khẩu

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ tài khoản nào mà bạn có quyền truy cập, cho dù bạn có cho phép sử dụng hay không. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với các tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị tấn công. Chúng tôi không có quyền truy cập vào mật khẩu hiện tại của bạn và vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ có thể đặt lại mật khẩu của bạn.

6. Tranh chấp tài khoản

Chúng tôi không biết hoạt động bên trong của tổ chức của bạn hoặc bản chất của các mối quan hệ cá nhân của bạn và chúng tôi không phân xử các tranh chấp về việc ai sở hữu tài khoản. Bạn sẽ không yêu cầu quyền truy cập hoặc thông tin về tài khoản không phải của bạn và bạn sẽ giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến tài khoản trực tiếp với bên kia. Chúng tôi quyết định ai sở hữu tài khoản dựa trên nội dung của email trong tài khoản đó và nếu nhiều người hoặc tổ chức được xác định trong nội dung, thì chúng tôi sẽ dựa vào thông tin liên hệ được liệt kê cho tài khoản đó.

THANH TOÁN

7. Tín dụng
Bạn có thể mua Coin trên cơ sở trả trước để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn có thể đăng ký gói hàng tháng sẽ cung cấp cho bạn một số lượng Coin nhất định tùy thuộc vào gói bạn đăng ký. Tất cả Coin đều có thời hạn sử dụng. Đối với gói hàng tháng, Coin sẽ hết hạn vào cuối mỗi tháng dương lịch và Coin chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng dương lịch tiếp theo. Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong hơn 12 tháng, nó có thể bị xóa và tất cả Coin không sử dụng có thể không sử dụng được.

Bạn có thể mua xu thông qua Trang web bằng một số tùy chọn thanh toán bao gồm VISA, MasterCard, AMEX, PayPal hoặc bằng séc hoặc chuyển tiền qua thư.
Giá Coin được mua thông qua Trang web sẽ là giá được chỉ định trong Trang web tại thời điểm bạn mua. Sau khi xuất trình thông tin thẻ tín dụng, người mua đảm bảo rằng họ là chủ thẻ và thông tin thanh toán được cung cấp là chính xác. Bằng cách phê duyệt giao dịch mua sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn ủy quyền cho Oneday tính phí vào thẻ tín dụng được chỉ định hoặc tài khoản PayPal cho tổng số tiền mua hàng.
Nếu bạn là cư dân ở Braxin và mua Tín dụng bằng thẻ tín dụng của mình, bạn cũng đồng ý với những điều sau:
a) Bạn cấp cho chúng tôi và bất kỳ và tất cả các bộ xử lý thanh toán có thể thay mặt chúng tôi xử lý các giao dịch thanh toán để đóng hợp đồng FX và chuyển tiền liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng; và
b) Bất kỳ và tất cả các bộ xử lý thanh toán có thể xử lý các giao dịch thay mặt chúng tôi không tính đến việc thu thuế, có thể bắt nguồn từ hoạt động này.

8. Đăng ký hàng tháng

Miễn là bạn là Thành viên hoặc có số dư chưa thanh toán với chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và ủy quyền cho chúng tôi khấu trừ các khoản phí hàng tháng đối với thẻ tín dụng đó hoặc Paypal hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào bạn đã chọn. Bạn sẽ thay thế thông tin cho bất kỳ thẻ tín dụng nào hết hạn bằng thông tin cho một thẻ tín dụng hợp lệ khác. Bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng tuyên bố và đảm bảo rằng họ được ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng đó và bất kỳ và tất cả các khoản phí có thể được lập hóa đơn cho thẻ tín dụng đó và sẽ không bị từ chối. Nếu vì lý do nào đó, chúng tôi không thể xử lý đơn đặt hàng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua email và tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi thanh toán của bạn có thể được xử lý.

9. Hoàn lại tiền

Bạn sẽ không được hoàn lại tiền từ chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào khác nhưng bạn có thể hoàn lại tiền cho gói Coin cho các giao dịch mua được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, với điều kiện là bạn chưa sử dụng bất kỳ Coin nào từ gói.

10. Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi mức phí của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng cấu trúc giá mới lên Trang web của chúng tôi và / hoặc gửi thông báo cho bạn qua email.

QUYỀN

11. Quyền Sở hữu do Chúng tôi sở hữu

Bạn phải tôn trọng các quyền sở hữu của chúng tôi trong Trang web và phần mềm được sử dụng để cung cấp cho Oneday (quyền sở hữu bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và bản quyền). Bạn chỉ có thể sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi theo Nguyên tắc thương hiệu của chúng tôi.

12. Quyền Sở hữu do Bạn sở hữu

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng tất cả các tài liệu trong Danh sách của bạn. Khi tải bất kỳ nội dung nào lên Trang web, bạn cấp cho Oneday quyền không độc quyền để hiển thị, phân phối, chuyển giao, sao chép, sửa đổi và cung cấp vĩnh viễn cho các bên thứ ba. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng hoặc tiết lộ tài liệu của bạn khi chúng tôi mô tả trong các Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

13. Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được coi là một phần của các Điều khoản này.

14. Quyền xem xét danh sách

Chúng tôi có thể xem, sao chép và phân phối nội bộ nội dung từ Danh sách và tài khoản của bạn để tạo các thuật toán và chương trình ("Công cụ") giúp chúng tôi phát hiện các tài khoản có vấn đề. Chúng tôi sử dụng các Công cụ này để tìm các Thành viên vi phạm các Điều khoản hoặc luật này.

SỬ DỤNG

15. Nội dung
Bạn thừa nhận rằng Trang web chứa hoặc có thể chứa thông tin, phần mềm, hình ảnh, tệp âm thanh, tệp video, tệp dữ liệu, đoạn mã và tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung") được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của Oneday và các chi nhánh của nó hoặc các bên thứ ba khác (bao gồm cả các thành viên khác).
Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, chuyển nhượng hoặc bán, tái sản xuất, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, trình diễn, hiển thị, thiết kế đối chiếu hoặc bằng bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được cho phép rõ ràng dưới đây và bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký kết vào thời điểm Nội dung đó được tải xuống.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc không được cho phép bởi Thỏa thuận này. Ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi tải lên hoặc giao tiếp qua Trang web, bao gồm bất kỳ diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc trao đổi nào khác (một “Diễn đàn”) được truy cập trên hoặc thông qua Trang web, bạn không được làm bất kỳ điều nào sau đây: -

(i) Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa, hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư) của người khác.
(ii) Xuất bản, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, khiêu dâm, tình dục, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.
(iii) Tải lên hoặc chuyển các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc quyền riêng tư hoặc bí mật) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết.
(iv) Tải lên hoặc chuyển các tệp có chứa vi rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoặc ức chế hoạt động của máy tính khác.
(v) Xóa mọi ghi nhận tác giả, thông báo pháp lý, chỉ định hoặc nhãn độc quyền trong bất kỳ tệp nào được tải lên.
(vi) Làm sai lệch nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
(vii) Quảng cáo hoặc chào bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào hoặc thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc chuỗi thư.
(viii) Sử dụng bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung hoặc thông tin khác có được thông qua Trang web theo cách cạnh tranh với Trang web hoặc hoạt động kinh doanh của Oneday.

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ Trang web của bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ tài khoản thành viên Oneday nào khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được liên kết với Trang web. Bạn cũng đồng ý không lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Trang web.

Oneday không và không thể xem xét tất cả các thông tin liên lạc hoặc Nội dung được tải lên Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin liên lạc hoặc Nội dung đó. Bất chấp những điều đã nói ở trên, Oneday có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung nào mà nó có thể xác định, theo quyết định riêng của mình, vi phạm hoặc có thể vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc không thể chấp nhận được. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên lạc được thực hiện hoặc Nội dung được tải lên. Oneday sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, vì nó có thể quyết định theo quyết định riêng của mình. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ quá trình sàng lọc Nội dung nào do Oneday thực hiện để xác định nội dung được chấp nhận chỉ được thực hiện như một phép lịch sự.

QUY TẮC VÀ HẠN CHẾ

16. Quy tắc chung

Bạn hứa sẽ tuân theo các quy tắc sau:

Bạn sẽ không gửi Spam! "Thư rác", chúng tôi muốn nói đến định nghĩa trên trang web Spamhaus (www.spamhaus.org).
Bạn sẽ không sử dụng danh sách địa chỉ email đã mua, thuê hoặc của bên thứ ba.
Bạn sẽ không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận này.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, thì chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Spam có nghĩa là “email hàng loạt không được yêu cầu”. Nếu bạn gửi cho mọi người hàng loạt email mà không có sự cho phép của họ, bạn đang gửi thư rác.

17. Báo cáo Lạm dụng

Nếu bạn cho rằng bất kỳ ai đang vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Nếu bạn nhận được thư rác mà bạn cho rằng đến từ một người dùng Oneday, chúng tôi muốn biết về điều đó. Vui lòng báo cáo nó cho nhóm lạm dụng của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng bất kỳ ai đã đăng tài liệu vi phạm bất kỳ bản quyền nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Mỗi email được gửi từ Oneday đều chứa một ID tin nhắn duy nhất; vui lòng trích dẫn điều này để giúp chúng tôi xử lý trường hợp của bạn.

18. Lạm dụng / điều chỉnh băng thông

Bạn chỉ có thể sử dụng băng thông của chúng tôi cho các email Oneday của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ hình ảnh cho các chiến dịch email của bạn, vì vậy bạn không được phép lưu trữ hình ảnh trên máy chủ của chúng tôi cho bất kỳ thứ gì khác ngoài các chiến dịch email của bạn (như một trang web). Chúng tôi có thể điều chỉnh việc gửi hoặc kết nối của bạn theo quyết định của chúng tôi.

19. Tuân thủ luật pháp

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng Oneday của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm xác định xem Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng hay không theo bất kỳ quy định nào như HIPAA, GLB, Luật bảo mật dữ liệu của Liên minh Châu u hoặc các luật khác. Nếu bạn tuân theo các quy định (như HIPAA) và bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu đó. Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu u (EEA) hoặc gửi cho bất kỳ ai trong EEA, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng khi tạo danh sách phân phối email, gửi email qua Oneday và thu thập thông tin do gửi email, bạn:

(i) Sẽ mô tả rõ ràng bằng văn bản cách bạn dự định sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được thu thập, bao gồm cả việc bạn sử dụng Oneday. Bạn sẽ nhận được sự đồng ý rõ ràng để chuyển dữ liệu sang Oneday như một phần của quá trình này và bạn sẽ tuân thủ bất kỳ chính sách bảo mật nào bạn đã đăng.
(ii) Đã tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các quy định cũng như luật bảo vệ dữ liệu, giao tiếp điện tử và quyền riêng tư áp dụng cho các quốc gia nơi bạn gửi bất kỳ hình thức email nào qua Oneday.
(iii) Đã thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển giao tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ cá nhân nào tuân thủ tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu. Bạn có quyền cần thiết để cho phép Oneday nhận và xử lý dữ liệu và gửi thông tin liên lạc đến cá nhân đó thay mặt bạn.
(iv) Đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào, bao gồm cả phí luật sư, do bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong các bảo đảm này.

khu vực kinh tế châu u

Điều này áp dụng cho những người đang gửi đến hoặc từ Khu vực Kinh tế Châu u. EEA bao gồm các quốc gia là một phần của Liên minh Châu u, cùng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Nếu bạn ở Việt Nam SAR, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản được quy định trong Pháp lệnh về tin nhắn điện tử không được yêu cầu ("UEMO").

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

20. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ tải xuống nào từ Trang web. Chúng tôi và Nhóm của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi chúng là do sơ suất hoặc chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tất cả các khiếu nại được đưa ra về Dịch vụ trong bất kỳ tháng nào sẽ không nhiều hơn số tiền bạn đã trả cho chúng tôi cho Dịch vụ vào tháng trước.

21. Không có bảo đảm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp tài liệu trên Trang web và Dịch vụ như hiện tại. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không cung cấp bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Bảo đảm về khả năng bán hàng

Vì mọi người sử dụng Oneday vì nhiều lý do, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

22. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và Nhóm của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đưa ra không được phép theo Điều khoản này do "Giới hạn trách nhiệm pháp lý" hoặc quy định khác. Bạn cũng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ các tuyên bố của bên thứ ba rằng bạn hoặc ai đó sử dụng mật khẩu của bạn đã làm điều gì đó, nếu đúng, sẽ vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

23. Phí luật sư

Nếu chúng tôi khởi kiện bạn cho rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này và chúng tôi thắng kiện, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi phí luật sư hợp lý và bất kỳ thiệt hại hoặc khoản cứu trợ nào khác mà chúng tôi có thể được trao.

24. Thiệt hại thanh lý

Trong một số trường hợp, việc vi phạm các Điều khoản này có thể gây ra thiệt hại, nhưng việc chứng minh thiệt hại thực tế là không thể. Những trường hợp này sẽ dẫn đến các thiệt hại được thanh lý tương ứng, đây là một ước tính trước hợp lý về các thiệt hại:

(i) Nếu bạn gửi email vi phạm luật chống Spam, thì khoản tiền bồi thường thiệt hại được thanh lý sẽ gấp năm lần số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong 12 tháng qua, nhưng không dưới 5.000 Đô la Hồng Kông.
(ii) Nếu bạn lưu trữ hình ảnh cho bất kỳ thứ gì khác ngoài Danh sách của bạn hoặc sử dụng tài nguyên của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép, thì thiệt hại được thanh lý sẽ gấp bốn lần số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong 12 tháng qua, nhưng không dưới 5.000 đô la Hồng Kông.
(iii) Nếu bạn không thanh toán một số tiền đến hạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi gửi cho bạn thông báo thanh toán chậm, thì những thiệt hại được thanh lý sẽ gấp ba lần tổng số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong 12 tháng qua, nhưng không thấp hơn 3.500 đô la Hồng Kông cộng với số tiền còn nợ.

Thiệt hại thanh lý

Ví dụ: nếu ai đó đưa các IP của chúng tôi vào danh sách đen hoặc hạ thấp khả năng phân phối của chúng tôi bằng cách vi phạm luật spam, chúng tôi có thể yêu cầu các khoản bồi thường thiệt hại được thanh lý vì thật khó để đưa ra con số về những tổn thất đó.

25. Đền bù theo luật công bằng

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này thì chúng tôi có thể yêu cầu biện pháp trừng phạt theo lệnh (nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu lệnh tòa ngăn chặn bạn) hoặc các biện pháp xử lý công bằng khác.

26. Phí trát đòi hầu tòa

Nếu chúng tôi phải cung cấp thông tin theo trát đòi hầu tòa liên quan đến tài khoản của bạn, thì chúng tôi có thể tính các chi phí của bạn. Các khoản phí này có thể bao gồm thời gian của luật sư và nhân viên để lấy lại hồ sơ, chuẩn bị tài liệu và tham gia vào một cuộc bãi nại.

27. Tuyên bố từ chối

Chúng tôi và Nhóm của chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ nhà quảng cáo, trang web được liên kết hoặc các Thành viên khác.

28. Bài tập

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo thỏa thuận này cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định của chúng tôi.

29. Lựa chọn luật

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Đặc khu Hành chính Việt Nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của Tòa án Việt Nam.

30. Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Dịch vụ, từ bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, hành động của Chúa, thay đổi luật pháp hoặc quy định, cấm vận, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, hỏa hoạn, động đất, tai nạn hạt nhân, lũ lụt, đình công, mất điện, hoạt động núi lửa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường, và các hành vi của tin tặc hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet bên thứ ba.

31. Khả năng sống sót

Ngay cả khi Thỏa thuận này bị chấm dứt, các phần sau sẽ tiếp tục áp dụng: Quyền sở hữu do Chúng tôi sở hữu, Quyền sở hữu do bạn sở hữu, Tuân thủ luật pháp, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Không bảo đảm, Bồi thường, Lựa chọn luật, Tính hiệu lực từng phần và Toàn bộ thỏa thuận.

32. Tính hiệu lực từng phần

Nếu hóa ra một phần của Thỏa thuận này không thể thực thi, thì phần đó sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa nếu cần và phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

33. Các hành động tiếp theo

Bạn sẽ cung cấp tất cả các tài liệu và thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

34. Thông báo về Vi phạm An ninh

Trong trường hợp vi phạm bảo mật có thể ảnh hưởng đến bạn hoặc bất kỳ ai trong danh sách phân phối của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về vi phạm và cung cấp mô tả về những gì đã xảy ra. Nếu chúng tôi xác định và thông báo cho bạn rằng bạn cần chuyển tiếp tất cả hoặc một phần thông tin đó cho bất kỳ ai trong Danh sách của bạn, bạn sẽ nhanh chóng thực hiện điều đó.

35. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, Chính sách sử dụng được chấp nhận (tất cả đều được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu) và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào mà bạn đã đồng ý để tạo nên toàn bộ thỏa thuận và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu rõ trước đó.

Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện ở trên.

Preloader animation