Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Bình Chánh

Các bất động sản bán nổi bật trong Bình Chánhxem tất cả các bất động sản >>

₫ 930 triệu

SFA 80'

₫ 1,1 tỷ

SFA 10'

₫ 890 triệu

SFA 40'

₫ 700 triệu

SFA 60'