Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Nhà Bè

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Nhà Bèxem tất cả các bất động sản >>

₫ 22 triệu / tháng

SFA 99'

₫ 21 triệu / tháng

SFA 186'

₫ 21 triệu / tháng

SFA 120'