Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Sơn Trà

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Sơn Tràxem tất cả các bất động sản >>

₫ 10 triệu / tháng

SFA 80'

₫ 10 triệu / tháng

SFA 80'

₫ 16 triệu / tháng

SFA 67'

₫ 25 triệu / tháng

SFA 136'

Các bất động sản bán nổi bật trong Sơn Tràxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,55 tỷ

SFA 73'

₫ 2,36 tỷ

SFA 73'

₫ 7,4 tỷ

SFA 106'

Residential Index Toà nhà trong Sơn Trà (Trang 1)