Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Quận 12

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Quận 12xem tất cả các bất động sản >>

₫ 13 triệu / tháng

SFA 118'

₫ 10 triệu / tháng

SFA 65'

Các bất động sản bán nổi bật trong Quận 12xem tất cả các bất động sản >>

₫ 5,99 tỷ

SFA 61'

₫ 2,45 tỷ

SFA 42'

₫ 3,3 tỷ

SFA 62'

₫ 4,8 tỷ

SFA 72'

Residential Index Toà nhà trong Quận 12 (Trang 1)