Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Quận 8

Các bất động sản bán nổi bật trong Quận 8xem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,45 tỷ

SFA 29'

₫ 7,19 tỷ

SFA 51'

₫ 6,9 tỷ

SFA 52'

₫ 7,8 tỷ

SFA 54'

Residential Index Toà nhà trong Quận 8 (Trang 1)