Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Quận 2>
  4. An Phú

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong An Phúxem tất cả các bất động sản >>

₫ 26,5 triệu / tháng

SFA 72'

₫ 136,6 triệu / tháng

SFA 250'

₫ 35 triệu / tháng

SFA 180'

₫ 27,5 triệu / tháng

SFA 103'