Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Bình Tân>
  4. Bình Trị Đông A

Các bất động sản bán nổi bật trong Bình Trị Đông Axem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,2 tỷ

SFA 36'

₫ 3,87 tỷ

SFA 48'

₫ 6,2 tỷ

SFA 67'

₫ 4,25 tỷ

SFA 50'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Bình Trị Đông A (Trang 1)