Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Cẩm Lệ>
  4. Hoà An

Các bất động sản bán nổi bật trong Hoà Anxem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,85 tỷ

SFA 75'

₫ 4,2 tỷ

Diện tích sàn 110'SFA 194'

₫ 2,95 tỷ

SFA 60'

₫ 2,48 tỷ

SFA 100'