Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Liên Chiểu>
  4. Hoà Khánh Bắc

Các bất động sản bán nổi bật trong Hoà Khánh Bắcxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,95 tỷ

SFA 65'

₫ 2,38 tỷ

SFA 87'

₫ 2,4 tỷ

SFA 170'

₫ 2,75 tỷ

SFA 105'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Hoà Khánh Bắc (Trang 1)