Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Liên Chiểu>
  4. Hòa Khánh Nam

Các bất động sản bán nổi bật trong Hòa Khánh Namxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,25 tỷ

SFA 108'

₫ 2,98 tỷ

SFA 140'

₫ 3,47 tỷ

SFA 118'

₫ 2 tỷ

SFA 107'