Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Liên Chiểu>
  4. Hoà Minh

Các bất động sản bán nổi bật trong Hoà Minhxem tất cả các bất động sản >>

₫ 6,5 tỷ

SFA 93'

₫ 3,85 tỷ

SFA 68'

₫ 7 tỷ

SFA 95'

₫ 3,32 tỷ

SFA 150'