Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Ba Đình>
  4. Ngọc Hồ

Các bất động sản bán nổi bật trong Ngọc Hồxem tất cả các bất động sản >>

₫ 7,5 tỷ

SFA 35'

₫ 12 tỷ

SFA 60'

₫ 3 tỷ

SFA 35'

₫ 5,7 tỷ

SFA 36'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Ngọc Hồ (Trang 1)

    Không tìm thấy kết quả