Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Quận 9>
  4. Tăng Nhơn Phú A

Các bất động sản bán nổi bật trong Tăng Nhơn Phú Axem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,5 tỷ

SFA 32'

₫ 1,4 tỷ

SFA 84'

₫ 5,9 tỷ

SFA 51'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Tăng Nhơn Phú A (Trang 1)