Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Đống Đa>
  4. Thịnh Quang

Các bất động sản bán nổi bật trong Thịnh Quangxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,2 tỷ

SFA 27'

₫ 5,9 tỷ

SFA 38'

₫ 4,76 tỷ

SFA 35'

₫ 6,58 tỷ

SFA 60'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Thịnh Quang (Trang 1)