Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Gò Vấp>
  4. Phường 16

Các bất động sản bán nổi bật trong Phường 16xem tất cả các bất động sản >>

₫ 6,65 tỷ

SFA 92'

₫ 3,89 tỷ

SFA 50'

₫ 3,98 tỷ

SFA 37'

₫ 3,3 tỷ

SFA 37'