Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Bình Thạnh>
  4. Phường 21

Các bất động sản bán nổi bật trong Phường 21xem tất cả các bất động sản >>

₫ 6,89 tỷ

SFA 67'

₫ 9,7 tỷ

Diện tích sàn 117'SFA 111'

₫ 9,8 tỷ

SFA 117'