Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Hai Bà Trưng

Các bất động sản bán nổi bật trong Hai Bà Trưngxem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,56 tỷ

SFA 53'

₫ 1,9 tỷ

SFA 52'

₫ 3,5 tỷ

SFA 38'

₫ 8,8 tỷ

SFA 50'