Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Đà Nẵng>
  3. Hải Châu

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Hải Châuxem tất cả các bất động sản >>

₫ 9,5 triệu / tháng

SFA 64'

₫ 6 triệu / tháng

SFA 60'

₫ 12 triệu / tháng

SFA 64'

Các bất động sản bán nổi bật trong Hải Châuxem tất cả các bất động sản >>

₫ 5,1 tỷ

Diện tích sàn 81'SFA 140'

₫ 3,6 tỷ

Diện tích sàn 63'SFA 120'

₫ 2,25 tỷ

SFA 42'

₫ 2,7 tỷ

SFA 57'

Residential Index Toà nhà trong Hải Châu (Trang 1)