Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Tân Phú

Các bất động sản bán nổi bật trong Tân Phúxem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,1 tỷ

SFA 41'

₫ 9 tỷ

Diện tích sàn 100'SFA 210'

₫ 8,05 tỷ

SFA 90'

₫ 3,25 tỷ

SFA 39'