Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Quận 1>
  4. Cầu Kho

Các bất động sản cho thuê nổi bật trong Cầu Khoxem tất cả các bất động sản >>

₫ 19 triệu / tháng

SFA 69'

₫ 51 triệu / tháng

SFA 104'