Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Hoàng Mai>
  4. Lĩnh Nam

Các bất động sản bán nổi bật trong Lĩnh Namxem tất cả các bất động sản >>

₫ 3,55 tỷ

SFA 45'

₫ 4,15 tỷ

SFA 52'

₫ 3 tỷ

SFA 31'

₫ 2,6 tỷ

SFA 40'