Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Đống Đa>
  4. Trung Hoà

Các bất động sản bán nổi bật trong Trung Hoàxem tất cả các bất động sản >>

₫ 2,6 tỷ

SFA 20'

₫ 4 tỷ

SFA 38'

₫ 4,5 tỷ

SFA 30'

₫ 4,75 tỷ

SFA 40'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Trung Hoà (Trang 1)

    Không tìm thấy kết quả