Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hồ Chí Minh>
  3. Gò Vấp>
  4. Phường 10

Các bất động sản bán nổi bật trong Phường 10xem tất cả các bất động sản >>

₫ 4,2 tỷ

SFA 42'

₫ 3,97 tỷ

SFA 25'

₫ 3,1 tỷ

SFA 45'

₫ 2,99 tỷ

SFA 32'

Khu dân cư Index Toà nhà trong Phường 10 (Trang 1)