Cho thuêBán
Loại tài sản
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
-
Giá cao nhất
Thấp nhất
-
Cao nhất
Bất kì
Các bộ lọc
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Bộ lọc khác
Lượt xem
Bao gồm
  1. Khu dân cư Bất động sản>
  2. Hà Nội>
  3. Cầu Giấy>
  4. Yên Hoà

Các bất động sản bán nổi bật trong Yên Hoàxem tất cả các bất động sản >>

₫ 5,7 tỷ

SFA 40'

₫ 4 tỷ

SFA 32'

₫ 21,5 tỷ

Diện tích sàn 45'SFA 270'

₫ 4,8 tỷ

Diện tích sàn 36'SFA 180'